Akut bel ağrısı, 6 haftaya kadar süren bel ağrısına verilen isimdir. Belde künt bir ağrıdan batıcı, yakıcı, hareketleri engelleyici bir ağrı olarak görülebilir. Yetişkinlerin %80'i hayatlarında en az bir kere bel ağrısından şikayet etmişlerdir. Bu yetişkinlerin büyük çoğunluğu, bazen tam olarak tedavi edilmemiş olsalar bile, bir-iki haftalık süre içinde iyileşirler ve günlük, normal hayatlarına geri dönerler.Bel ağrısı sınırlı bir bölgede iyi huylu bir ağrı olarak görülmektedir. Bel ağrısına neden olan fıtıkların bile ilaç tedavisiyle rahatlama ihtimali vardır. Ancak bazı durumlarda bel ağrısı kırık, enfeksiyon ya da kanser gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

1. İleri yaş
2. Kanser hastaları
3. Ateşin eşlik ettiği durumlar
4. 6 haftadan daha uzun bir süredir bel ağrısı bulunan hastalar
5. Bacakta veya ayakta şiddetli ağrı
6. Bacakta veya ayakta kuvvetsizlik
7. Bacakta veya ayakta hissizlik
7. Mesane ya da dışkılama kontrolünün bozulması

1. Bel ağrısının nedenlerini tam olarak belirlemek bazen zor olabilir
2. Omurga çevresindeki kas, yumuşak doku, bağlar, eklem kapsülleri, kıkırdak yapıları ve damarların zorlanmaları, çekilmeleri, yırtılmaları
3. Omurlar arasındaki disklerin küçük yırtıkları
4. Dokudaki soruna bağlı olarak çeşitli kimyasal maddelerin salınmasıyla ağrıyı hisseden sinirler uyarılmaktadır

Bel ağrılarının büyük çoğunluğunda kemik yapının görülmesinde yarar vardır. Bu amaçla çekilen röntgen (X-Ray) filmlerinde, omur kemiklerinde kırıklar, tümörlere ait değişiklikler, kemik erimesi, kireçlenmeye ait bulgular, omurların birbirleriyle olan ilişkileri görülebilir. Eğer kanser öykünüz, ateş, diyabet veya kimi tıbbi sorunlarınız varsa ya da tedaviye karşın bel ağrınız geçmiyorsa, doktorunuzun sizden bazı ileri tetkikler isteyebilir. Bu tetkikler bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sayılabilir. Gerçek tanı, şikayetiniz, hikayeniz, muayene bulgularınız ve yapılan tetkiklerin neticesinde konabilecektir.

İyileşme süresi:
Tedavi ile, bel ağrınız zaman içinde azalacaktır. Olguların %50’si ilk 2 hafta içinde, %80’i ise ilk 6 haftalık sürede iyileşmiş olacaktır. Ama ne yazık ki bu hastaların %30’unda zaman içinde yeniden bel ağrısı atakları olması beklenmektedir.

Muhtemel tedavi seçenekleri:
Tıbbi tedavi yöntemleri, ilaç tedavisi, omurgaya enjeksiyonlar ve fizik tedavi yöntemleri yada cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilir. Cerrahi tedavide, açık klasik cerrahi yöntemler, endoskobik ve mikroskobik cerrahi yöntemler, enstrumantasyonlar uygulanabilir. Tedavinin seçiminde hastalığın tanısı, hastalığın derecesi, hastanın günlük yaşantısını nasıl etkilediği ve ihtiyaçları, hekimin yaklaşımı ve tecrübesi önemlidir.