Omurga 7 adet boyun, 12 adet sırt ve 5 adet bel omurundan oluşur. Bu omur kemikleri arasında darbeleri emen yastıkçıklar mevcuttur (intervertebral disk). Bu yastıkçıklar çevresel bir halkanın (annulus fibrosus) içine yerleşmiş kıkırdağımsı bir ana yapıdan (nukleus pulpozus) oluşur. Omur kemiklerinin ana gövdesinin arka kısmında yukarıdan aşağıya uzanan, içinde omuriliğin yer aldığı bir kanal vardır. Bu kanal omurilik için koruyucu bir yapı oluşturur. Bu kanalın her iki yanında, omurların üst üste binmelerini sağlayan eklemler (faset) vardır. Omurlar, gövdeleri arasında bulunan yastıkçıklar ve faset eklemleri sayesinde hareket eder. Omurların oluşturduğu yapının en arka kısmında ise boynumuzda, sırtımızda ve belimizde ele gelen sivri çıkıntılar (spinöz çıkıntılar) vardır.