Bacaklarımızın hareketini ve hissetmesini sağlayan omurilik ve sinir kökleri omurlar arasındaki kanalda bulunmaktadır. Bu kanal kafa tabanından kuyruk sokumuna uzunlamasına uzanır. Omurlar arasına disk adı verilen yastıkçıklar ve bunların yanlarına ise omurların eklem yaptığı faset denen bölümler yerleşmiştir. Yaşlandıkça diskler sertleşir, kemikler ve eklemler gittikçe kalınlaşır ve genişler. Omurilik kanalı diskler ve faset eklemlerinin büyümesiyle daralır, bu durum belde dar kanal (lomber stenoz) olarak adlandırılır.
1. Her zaman bulgu vermeyebilir. Bazı hastaların bellerinde ciddi darlık olmasına karşın şikayetleri olmaz
2. Bel ve/veya bacaklarda ağrı ve hissizlik
3. Bacaklarda güçsüzlük, kramplar
4. Nadiren mesane ya da bağırsak fonksiyonlarında bozulmalar
5. Bulgular genellikle uzun zaman ayakta durmak ya da yürüme sonrasında artar.
6. Bulgular arada azalabilir ama zaman içinde kötüye gider.
7. Bacaklardaki güçsüzlüğe, uyuşukluk ve ağrıya bağlı olarak giderek kısalan yürüme mesafesi

1. Zaman içindeki dejeneratif değişikliklerin omurilik ve sinir köklerinin içinde bulunduğu kanalı daraltması
2. Belde romatizmal değişiklikler
3. Sinir köklerine ya da omuriliğe bası yapan kemik uzantılar
4. Bazen bel fıtığı tarafından da oluşabilir

1. Şikayetiniz ve öykünüz değerlendirilecek ve muayeneniz gerçekleştirilecektir
2. Röntgen filmlerinde daralmış olan disk aralıkları ve genişlemiş faset eklemleri görülebilir
3. Bel tomografisi omurga kemiklerinin yapıları hakkında detaylı bilgi verebilir
4. Miyelografi (belden yapılan ilaçla çekilen omurga filmleri) omurilik kanalı ve omurga kemikleri hakkında detaylar elde edilebilir
5. Manyetik rezonans (MR) tetkiki omur yapıları hakkında çok daha detaylı bilgi verecektir
6. Bu tetkiklerin tümü darlığın derecesi, seviyesi ve sinir köklerine bası hakkında bilgi vermektedir

Cerrahi olmayan tedaviler:
Tıbbi tedavide kas gevşeticiler, ağrı kesiciler ve antienflamatuar ilaçlar kullanılmaktadır. Fizik tedavi bel kaslarının güçlenmesini, belin hareket kapasitesinin arttırılmasını ve bu yolla şikayetlerin azalmasını hedeflemektedir. Omurgaya yapılacak enjeksiyonlar yararlı olabilir. Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri spinal kanalın daralmasını tek başına düzeltemez ancak ağrı kontrolü sağlayabilir.

Cerrahi tedavi:
Cerrahi tedavi, diğer yöntemlerle ağrıları kontrol altına alınamayan küçük bir hasta grubunda uygulanmaktadır. Amaç kanalın kemik yapısının açılması, omurilik ve sinirler için gerekli boşluğun teminidir. Bu yönteme lomber dekompresyon cerrahisi ya da laminektomi denmektedir. Cerrahi tedavide bacak ağrılarının geçmesi, bel ağrısının tolere edilebilir bir düzeye inmesi hedeflenir. Hastalar genellikle birkaç hafta içinde gündelik aktivitelerinin çoğuna dönebilmektedirler. Bazen, dar kanal durumunda, omurların birbiri üzerinde kayması (spondilolistezis) durumu görülmektedir. Omurga kemikleri arasında anormal hareketlerin görülmesi durumunda bel omurlarının sabitleşmesi ameliyatı dekompresyon ameliyatının ardından gerekebilir. Bel kemiklerinin sabitleşmesi için füzyon ameliyatı yapılması gerektiğinde hastadan alınan ya da hazır durumda bulunan kemik parçalar, vida-rod sistemleri kullanılmaktadır. Bu hastaların çoğu işlerine 6 ila 10 hafta içinde dönebilirler. Ameliyattan sonraki rehabilitasyon programı normal aktivitelere dönmek için bazen gerekli olmaktadır.