Boyundaki omurların arasında disk denen yastıkçıklar bulunmaktadır. Bu yastıkçıklar kıkırdaktan oluşan sert bir dış halka (annulus) ve bunun içinde hapsedilmiş olan jel kıvamındaki bir maddeden (nucleus) oluşmaktadır. Yaşlanma veya travma sonucunda boyunda disk materyalinin yırtılması, parçalanması ve kanal içine doğru yer değiştirmesi neticesinde omurilik ve sinir köklerine bası yapması boyun fıtığı olarak tanımlanır. Omurilik ve sinir kökleri kıkırdak parçasının basıncına hassastır ve ağrı, hissizlik ve kuvvet kayıpları ile bulgu verir.
1. Boyun ağrısı, başın arka tarafından başlayan bir baş ağrısı
2. Bir ya da iki kolda huzursuzluk hissi
3. Bir ya da iki kolda şiddetli ağrı
4. Bir ya da iki kolda kuvvetsizlik
5. Bir ya da iki kolda hissizlik
6. Mesane ya da dışkılama kontrolünün bozulması
1. İleri yaş
2. Kanser hastaları
3. Ateşin eşlik ettiği durumlar
4. 6 haftadan daha uzun bir süredir bel ağrısı bulunan hastalar
5. Bacakta veya ayakta şiddetli ağrı
6. Bacakta veya ayakta kuvvetsizlik
7. Bacakta veya ayakta hissizlik
7. Mesane ya da dışkılama kontrolünün bozulması

Tıbbi tedavi yöntemleri:
İlaç tedavisi, sert yatak istirahati ve fizik tedavi yöntemleri kullanılabilir. Hastaların büyük bir oranı klasik tedaviden yarar görmektedir. İlaç tedavisi olarak kas gevşeticiler, ağrı kesiciler ve antienflamatuar ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun yanında sıcak ya da soğuk uygulamanın, boyun hareketlerini engelleyici boyunluk kullanılması kas spazmının giderilmesinde büyük faydaları bulunmaktadır. Bulguların rahatlamaya başlamasının ardından yapılacak boyun ve sırt eksersizleri boyun ve sırt kaslarının güçlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır.Cerrahi tedavi yöntemleri:

Tıbbi tedavilerden fayda görmeyen yada ciddi fonksiyon kaybı olan hastalar için cerrahi tedavi düşünülebilir. Cerrahi tedavide hasta ve hastalığın durumuna göre mikroskobik yöntemler ve gerekirse enstrumantasyonlar uygulanabilir. Boyuna önden yaklaşım ile fıtığın çıkarılarak omurilik ve sinir kökleri üzerindeki bası kaldırılır. Boşaltılan disk aralığına kemik üzerine de omurgayı stabilize etmek için metal plak konur. Disk boşluğuna hareketli disk protezleri kullanılabilir. Bazen fıtığın yerleşimine göre boynun arka kısmından yaklaşılarak fıtık boşaltılabilir. Hastaların 2 ila 6 haftada işe dönmesi beklenir. Tedavinin seçiminde hastalığın tanısı, hastalığın derecesi, hastanın günlük yaşantısını nasıl etkilediği ve ihtiyaçları ile hekimin seçimi önemlidir.