Siyatik sinir bel omurları arasından başlayarak bacaklara inen vücudun en kalın siniridir. Siyatik sinirin rahatsızlığı (iritasyonu) durumudur. Sinirin iritasyonu bel fıtığından, yangıdan, sinirlerin omurgadan çıktığı noktadaki kemik kanalın kemik parçaları yada romatizmal süreçlerle daralmasından kaynaklanabilir. Ağrı, sinir kökünün ya da omuriliğin baskı altında kalması durumuna ortaya çıkar. Bulguları arasında şiddetli bacak ağrısı, hissizlik, karıncalanma ya da güçsüzlük sayılabilir.


1. Kalçadan bacağa doğru uzanan ağrı
2. Yakıcı bacak ağrısı
3. Bacakta kuvvetsizlik ya da hissizlik
4. Ağrı genellikle oturur durumdayken şiddetlenir

1. Omurlar arasındaki diskin yapısının bozulması ya da kopması
2. Kireçlenme ya da bağların kalınlaşması nedeniyle kanalın daralması
3. Doğal yaşlanma süreci
4. Ani dönüşler
5. Ağır kaldırma öyküsü
6. Diğer fizik travmalar

Tıbbi tedavi, ilaç kullanımı ve fizik tedavi yöntemleri öncelikle denenebilir. Bu yöntemlerin yararlı olmaması durumunda cerrahi tedavi düşünülebilir. Cerrahi tedavi omuriliğin ya da sinir kökünün üzerindeki basınç yapan kemik yapıların ya da bağların tamamen yada kısmi olarak kaldırılmasına yöneliktir.